1. Definities

“Wij”, “Ons”, “Onze” verwijst naar “dat komt van Pas”.

“Klant”, “U”, “Uw” verwijst naar de persoon of entiteit die een product aanschaft via onze website.

2. Producten

Wij bieden verschillende online, downloadbare producten aan, waaronder gidsen en checklists over reizen, huishoudelijke zaken en gezinsgerelateerde onderwerpen.

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

3. Betaling

Betalingen kunnen worden gedaan via PayPal.

Betalingen dienen binnen 5 dagen na het plaatsen van de bestelling te worden voldaan. Indien de betaling niet binnen deze termijn wordt ontvangen, verloopt de bestelling en dient een nieuwe bestelling te worden geplaatst.

4. Levering

Na succesvolle betaling wordt het downloadbare product direct op het scherm weergegeven en wordt er een link naar het product naar het opgegeven e-mailadres gestuurd.

Klanten dienen te beschikken over een PDF-reader om de producten te kunnen downloaden en bekijken.

5. Privacy & Gegevensbescherming

Wij verzamelen de naam en het e-mailadres van klanten.

Deze gegevens worden gebruikt voor opvolging en om klanten te informeren over nieuwe producten en soortgelijke diensten.

Een gedetailleerd privacybeleid wordt binnenkort beschikbaar gesteld.

6. Klachtenprocedure

Klachten kunnen worden ingediend via e-mail naar info@datkomtvanpas.nl.

Wij streven ernaar om klachten zo snel en adequaat mogelijk af te handelen.

7. Aansprakelijkheid

Hoewel wij ons best doen om accurate en nuttige informatie te verstrekken in onze producten, bieden wij geen garanties met betrekking tot de uitkomsten die klanten kunnen behalen op basis van onze gidsen en checklists.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele negatieve uitkomsten of schade die voortvloeit uit het gebruik van onze producten. Het gebruik van onze producten en de toepassing van de daarin verstrekte informatie is op eigen risico van de klant.

8. Restitutie

Vanwege de aard van de producten (downloadbare bestanden) is er geen recht op restitutie na aankoop.

9. Slotbepalingen

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door ons worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich op de hoogte te stellen van de meest recente versie.